gsmarena_001

Jak­iś czas temu dowiedzieliśmy się o tym, że HTC pracu­je nad smart­fonem o tym­cza­sowej nazwie Zara. Nowe infor­ma­c­je mówią, że na rynku będzie dostęp­ny pod nazwą Desire 601.