HTC tym razem nie udało się dochować tajem­ni­cy i do Inter­ne­tu wyciekły infor­ma­c­je na tem­at jego najnowszego smart­fona z najniższej pół­ki. Może­my się spodziewać, że ofic­jal­na pre­miera Desire 200 — bo o nim mowa — odbędzie się na dni­ach.