HTC 8S i 8X otrzymały aktualizację GDR2 w Polsce

Dodano: 19.07.2013 Kategorie: HTC, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

Jeśli posi­ada­cie smart­fona od HTC z sys­te­mem Win­dows Phone 8, to może­cie go zak­tu­al­i­zować do najnowszej wer­sji sys­te­mu oznac­zonej kodem GDR2. Aktu­al­iza­c­ja jest dostęp­na w Polsce.

Where’s My Water? oraz Where’s My Perry? trafiają na Windows Phone 8

Dodano: 22.12.2012 Kategorie: Android, Gry, HTC, iPhone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,

Where’s My Water? i Where’s My Per­ry? to jedne z najpop­u­larniejszych gier dostęp­nych w App Store i Google Play. Ter­az w te pro­dukc­je mogą grać także posi­adacze smart­fonów opar­tych na sys­temie Win­dows Phone 8.

Nokia Lumia 920 otrzyma aktualizację jeszcze w tym miesiącu

Dodano: 16.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

Nokia Care US na swoim Twit­terze wyćwierkała, jako­by Nokia Lumia 920 miała otrzy­mać aktu­al­iza­cję opro­gramowa­nia do koń­ca bieżącego roku.

Nokia Lumia 920, Nokia Lumia 820, HTC 8X i HTC 8S pojawią się w ofercie Orange i Plus

Dodano: 03.11.2012 Kategorie: HTC, Newsy, Nokia, Operatorzy, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , ,

Mam dobrą wiado­mość dla wszys­t­kich tych, którzy z utęsknie­niem czeka­ją na dostęp­ność nowych smart­fonów Nokii i HTC w Polsce — dwaj oper­a­torzy szyku­ją wprowadze­nie słuchawek z WP8 do swo­jej ofer­ty.

[Video] Windows Phone 8 vs. Android 4.1 — porównanie systemów

Dodano: 02.11.2012 Kategorie: HTC, Newsy, Samsung, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Win­dows Phone 8 i Android 4.1 to dwa zupełnie różne sys­te­my oper­a­cyjne. Przed­staw­iam wam filmik, w którym autor spróbował dokon­ać porów­na­nia obu z nich.

Windows Phone 8 już jest! — oficjalna premiera!

Dodano: 30.10.2012 Kategorie: Bez kategorii, HTC, Newsy, Nokia, Samsung, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , , , ,

Win­dows Phone 8, choć pisze­my o nim od daw­na, swo­ją pre­mierę ma dopiero wczo­raj. Oto kole­j­na pró­ba zawo­jowa­nia przez Microsoft rynku prze­siąkniętego Androi­dem i iOS. Czy tym razem jego plat­for­ma osiąg­nie sukces? Tego nie jestem w stanie stwierdz­ić, lecz sys­tem prezen­tu­je się zde­cy­dowanie lep­iej od poprzed­ni­ka.

Porównanie wymiarów i wagi smartfonów Windows Phone

Dodano: 30.09.2012 Kategorie: HTC, Nokia, Samsung, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , ,

Jeśli wciąż się zas­tanaw­ia­cie, który z Win­dows Phone’ów jest najład­niejszy, najwięk­szy oraz naj­cięższy, mam coś dla was — oto grafi­ka porównu­ją­ca wymi­ary wszys­t­kich nad­chodzą­cych smart­fonów z Win­dows Phone 8 oraz Nokii Lumia 800 i 900 ze starszym Win­dowsem.

Jaki jest najbardziej pożądany smartfon z WP8? 82% ankietowanych twierdzi, że Nokia Lumia 920

Dodano: 24.09.2012 Kategorie: HTC, Newsy, Nokia, Samsung, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , ,

Na stron­ie inter­ne­towej WPCen­tral czytel­nikom zadano następu­jące pytanie: jaki smart­fon z Win­dows Phone 8 chci­ałbyś mieć najbardziej? Okaza­ło się, że Nokia Lumia 920 nie dała rywalom żad­nych szans.

HTC 8X i HTC 8S — Dwa tajwańskie smartfony ujawnione

Dodano: 21.09.2012 Kategorie: HTC, Newsy, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

HTC zaprezen­towało dwa smart­fony dzi­ała­jące pod kon­trolą sys­te­mu Win­dows Phone 88X oraz 8S. Czy są ciekawe? Owszem! Czy zatem wśród nich znalazł się god­ny konkurent Lumii 920?

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002