hisense

Odkąd Microsoft postanow­ił, że będzie uży­czać pro­du­cen­tom smart­fonów dar­mowej licencji na Win­dows Phone 8, zaczęło pow­stawać coraz więcej komórek opar­tych na tym sys­temie. Jed­ną z nich jest Hisense Mira 6 z ekranem 5″.