Angry Birds Star Wars dostępne także dla starszych Lumii

Dodano: 10.12.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Gry, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , ,

Angry Birds Star Wars do tej pory trafiło na  imponu­jącą ilość plat­form, lecz wśród nich brakowało Win­dows Phone 7. Ter­az na szczęś­cie również i posi­adacze tego sys­te­mu mogą stanąć naprze­ciw ciem­nej stron­ie mocy!

Rise Of Glory — gra na smartfony Nokia Lumia

Dodano: 01.10.2012 Kategorie: Gry, Nokia, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Któż z nas nie marzył o byciu pilotem? Rise Of Glo­ry umożli­wia nam spełnić dziecięce marzenia i pozwala zasiąść za stera­mi maszyn z cza­sów pier­wszej wojny świa­towej.

Little Acorns — przyjemna platformówka na Windows Phone 7 i iOS

Dodano: 12.09.2012 Kategorie: Aplikacje iPhone, Aplikacje Windows Phone, Gry, Newsy, Nokia, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Kto z nas nie grał w dziecińst­wie w małe i przy­jemne plat­for­mów­ki? Dzię­ki smart­fonom ten gatunek gier ma szan­sę przeżyć swo­ją drugą młodość. Jed­nym z takich tytułów god­nych polece­nia jest Lit­tle Acorns. 

Sally’s Spa — Zostań kierownikiem spa. Gra na telefony Nokia Lumia, iPhone’a oraz Androidy.

Dodano: 28.08.2012 Kategorie: Android, Gry, iPhone, Nokia, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

Jeśli baw­ią Was gry gatunku tycoon, w których zarządza się pracą danego ośrod­ka, zakładu pra­cy itp., to może przy­paść Wam do gus­tu Sal­ly’s Spa, które sprawdza się doskonale jako umi­lacz cza­su.

Nokia Finger Battle — Polska mistrzem Europy!

Dodano: 21.08.2012 Kategorie: Gry, Newsy, Nokia, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Nokia Fin­ger Bat­tle to bard­zo pros­ta gra, która została wydana spec­jal­nie z okolicznoś­ci Euro 2012. Ter­az Nokia Poland opub­likowała spec­jal­ny film z pod­sumowaniem wirtu­al­nych mis­tr­zostw Europy przeprowad­zonych w tej aplikacji.

Fishing Girl — gra na smartfony Nokia Lumia

Dodano: 01.08.2012 Kategorie: Gry, Nokia, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

Jeśli szuka­cie prostej i dar­mowej gry, która umili wam czekanie w kole­jkach, może do gus­tu przy­pad­nie Wam Fish­ing Girl dostęp­na dla sys­te­mu Win­dows Phone 7.

Final Fantasy dostępne w Google Play

Dodano: 28.07.2012 Kategorie: Android, Gry, iPhone, Newsy, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , ,

FinalFantasy

Rok 1987. Wtedy to została stwor­zona pier­wsza odsłona japońskiej gry Final Fan­ta­sy, wów­czas jeszcze na plat­for­mę NES (Pega­sus). Tytuł wkrótce zyskał miano kul­towego, a jego kole­jne kon­tynu­acje pow­sta­ją po dziś dzień. Ter­az — po równym ćwierćwieczu od pier­wot­nej pre­miery — pojaw­ia się na Androidzie.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002