Logo-Quiz-Nokia-Symbian

Logo Quiz Nokia

Logo Quiz to gra, która przez długi czas nie dawała mi spać. Uza­leż­ni­a­jąca ale i dająca dużo satys­fakcji z możli­wości rozwiąza­nia kole­jnej zagadki, która doty­czy Loga jakiejś znanej firmy. Tym razem pow­stała wer­sja Logo Quiz na smart­fony Nokia Sym­bian – Symbian^3, Anna, Belle.