Google Play otrzymuje nowy wygląd

Dodano: 23.07.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , ,

2014-07-23 12.07.21

Sklep Google Play właśnie otrzy­mał aktu­al­iza­cję do wer­sji 4.9.13. Zmienia ona wygląd tak, by odpowiadał sty­lowi Mate­r­i­al Design zaprezen­towane­mu wraz z pre­mierą Androi­da L.

Aplikacje z mikropłatnościami w Google Play przestaną być nazywane darmowymi

Dodano: 20.07.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , ,

google-play

Freemi­um to określe­nie na rodzaj mod­elu biz­ne­sowego aplikacji. Tak nazwane gry i pro­gramy są do pobra­nia za dar­mo, lecz cechu­ją się płat­ny­mi dodatka­mi do pobra­nia. Nowe przepisy Unii Europe­jskiej spraw­iły, że Google będzie musi­ało przes­tać nazy­wać je dar­mowy­mi.

Statystyki Androida — czerwiec 2014 — KitKat umacnia swoją pozycję

Dodano: 08.07.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , ,

droid

Jak co miesiąc, Google przed­staw­iło swo­je statysty­ki przed­staw­ia­jące podzi­ał sys­te­mu Android ze wzglę­du na pop­u­larność poszczegól­nych wer­sji.

Karty podarunkowe Google Play niebawem trafią do Polski

Dodano: 03.07.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , ,

google-play-gift

Kar­ty podarunk­owe Google Play pozwala­jące na dokony­wanie transakcji w sklepie Google Play wkrótce pojaw­ią się w naszym kra­ju — to już jest pewne.

Nexus 5 trafi do sprzedaży w żółtym kolorze?

Dodano: 27.06.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

żóły

LG Nexus 5 to smart­fon, który swą pre­mierę miał w zeszłym roku i powoli zbliża się moment, w którym ujrzymy jego następcę. Zan­im to nastąpi Google zamierza wprowadz­ić powiew świeżoś­ci nową — żółtą — wer­sją kolorysty­czną.

Obrazy z Androidem L dostępne dla Nexusa 5 i Nexusa 7

Dodano: 26.06.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Tablety Tagi: , , , , ,

Android_L_Developer

Świeżut­ki Android L w wer­sji dla dewelop­erów jest już dostęp­ny do pobra­nia. Do sieci trafiły obrazy z tym sys­te­mem dostęp­ne dla LG Nexusa 5 i tablet Google Nexus 7 z 2013 roku.

Tablet z linii Nexus zostanie wyprodukowany przez HTC — znamy jego wygląd i specyfikację

Dodano: 22.06.2014 Kategorie: Android, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

nexusae0_wm_V-Overall_thumb

Do Inter­ne­tu trafił spory wyciek danych związany z nowym tabletem będą­cym Nexusem. Zostanie wypro­dukowany przez HTC i posi­a­da nazwę tym­cza­sową Volan­tis.

Filmy w Google Play dostępne w Polsce

Dodano: 20.06.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , ,

wohfilmu

Usłu­ga Google’a pozwala­ją­ca na kup­no i wypoży­czanie filmów naresz­cie zaw­itała do Pol­s­ki. Ceny są w wielu przy­pad­kach atrak­cyjne, więc myślę, że warto się zain­tere­sować tą nowoś­cią.

Android 5.0 zostanie pokazany wcześniej, niż się spodziewaliśmy

Dodano: 12.06.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , ,

android-5.0

Całkiem możli­we, że Google w bard­zo bliskiej przyszłoś­ci ma zami­ar pokazać nam całkowicie odświeżonego Androi­da w wer­sji 5.0. Wow!

Mantis Vision przedstawia swoją wizję skanowania przestrzeni

Dodano: 06.06.2014 Kategorie: Android, Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , ,

MV4D-507x505

Fir­ma Man­tis Vision właśnie ogłosiła współpracę z Google nad pro­jek­tem Tan­go. Opub­likowała przy okazji filmik przed­staw­ia­ją­cy sposób dzi­ała­nia i możli­we zas­tosowa­nia czu­jników skanu­ją­cych przestrzeń.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002