Jakiś czas temu Google pod­jęło mało zrozu­mi­ałą decyzję i postanow­iło, że wyłączy usługę Google Reader, która pozwala na mag­a­zynowanie newsów w jed­nym miejscu. Warto przy­pom­nieć, że Reader przes­tanie ist­nieć od jutra.