Google Play otrzymuje nowy wygląd

Dodano: 23.07.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , ,

2014-07-23 12.07.21

Sklep Google Play właśnie otrzy­mał aktu­al­iza­cję do wer­sji 4.9.13. Zmienia ona wygląd tak, by odpowiadał sty­lowi Mate­r­i­al Design zaprezen­towane­mu wraz z pre­mierą Androi­da L.

Aplikacje z mikropłatnościami w Google Play przestaną być nazywane darmowymi

Dodano: 20.07.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , ,

google-play

Freemi­um to określe­nie na rodzaj mod­elu biz­ne­sowego aplikacji. Tak nazwane gry i pro­gramy są do pobra­nia za dar­mo, lecz cechu­ją się płat­ny­mi dodatka­mi do pobra­nia. Nowe przepisy Unii Europe­jskiej spraw­iły, że Google będzie musi­ało przes­tać nazy­wać je dar­mowy­mi.

Karty podarunkowe Google Play niebawem trafią do Polski

Dodano: 03.07.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , ,

google-play-gift

Kar­ty podarunk­owe Google Play pozwala­jące na dokony­wanie transakcji w sklepie Google Play wkrótce pojaw­ią się w naszym kra­ju — to już jest pewne.

Nokia X po zrootowaniu otrzymuje dostęp do Google Play

Dodano: 01.03.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

2014-02-28_17.38.15

Nokia X co praw­da otrzy­mała sys­tem Android, lecz został on znaczą­co zmody­fikowany. Jed­ną z najm­niej miłych niespodzianek okazał się brak dostępu do sklepu Google Play. Na szczęś­cie inter­ne­towi mag­i­cy poradzili sobie z tym już ter­az.

Google Play rozszerza swoją ofertę w Polsce o książki

Dodano: 18.07.2013 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , ,

Odwiedza­jąc sklep Google Play może Was zaskoczyć nowy dzi­ał o nazwie Książ­ki. Zgadza się — po całkiem długim czeka­niu ta usłu­ga w końcu trafiła i do naszego kra­ju.

Gry Square Enix, Team 17 i innych producentów w promocji w Google Play

Dodano: 20.06.2013 Kategorie: Android, Gry, Newsy Tagi: , , , , , , ,

Jeśli szuka­cie intere­su­ją­cych gier na Androi­da, powin­niś­cie zain­tere­sować się najnowszy­mi pro­moc­ja­mi się­ga­ją­cy­mi nawet do 80%. Po okazyjnej cenie do naby­cia są m.in. Final Fan­ta­sy III, Chaos Rings II, Worms 2: Armaged­don  i Bro­ken Sword II.

Google Play Game Service oficjalnie — zbawienie dla androidowych graczy

Dodano: 15.05.2013 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , ,

Na obec­nie trwa­jącej kon­fer­encji Google I/O została właśnie przed­staw­iona usłu­ga Google Play Game Ser­vice, która usprawni aspek­ty sieciowo-społecznoś­ciowe w grach na Androi­da.

Google Play niebawem całkowicie zmieni swoje oblicze

Dodano: 08.04.2013 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , ,

Google szyku­je nam sporo zmi­an, które już wkrótce powin­niśmy ujrzeć na własne oczy. Wśród nich będzie Sklep Play, który zostanie prze­bu­dowany w bard­zo dużym stop­niu.

Weekendowe promocje w Google Play

Dodano: 16.03.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Gry, Newsy Tagi: , , , , , , , , ,

 

Jeśli jesteś posi­adaczem smart­fona z Androi­dem, w tym tygod­niu masz okazję nabyć kil­ka gier i pro­gramów po pro­mo­cyjnych cenach. Wśród nich są m.in. Mod­ern Com­bat 4 , GTA III, Office Suite Pro 7 i Next Launch­er 3D.

Google Play od teraz bez programów usuwających reklamy

Dodano: 14.03.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , , , , , , ,

Google pod­jęło dość kon­trow­er­syjną decyzję pozby­wa­jąc się ze swo­jego mobil­nego sklepu aplikacji służą­cych do ukry­wa­nia reklam na Androidzie. Niegłupie posunię­cie, lecz odbiło się ono ze sporą falą sprze­ci­wu.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002