zte

Obec­nie każdy duży pro­du­cent smart­fonów z Androi­dem posi­ada swoją nakładkę zmieni­a­jącą wygląd sys­temu. ZTE jed­nak postanow­iło z tym skończyć i w swoich przyszłych smart­fonach umieści Google Now Launchera.