Działający Emulator PSP na Androida już istnieje!

Dodano: 04.11.2012 Kategorie: Android, Gry, Newsy, Video Tagi: , , , , , , ,

Komórkowi Fani emu­lacji do tej pory mogli co najwyżej zagry­wać się w pro­dukc­je z Game Boy Advance, pier­wszego PlaySta­tion bądź Nin­ten­do 64. Wszys­tko wskazu­je jed­nak na to, że wkrótce może spotkać nas niemały przełom w tej kwestii - PPSSPP to pier­wszy na świecie mobil­ny emu­la­tor PlaySta­tion Portable, który — choć zna­j­du­je się w bard­zo wczes­nej fazie roz­wo­ju — rzeczy­wiś­cie dzi­ała!

Coś dla bogatych, Grand Touch Aston Martin edition [Zapowiedź]

Dodano: 07.03.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Dzię­ki współpra­cy Mobi­a­do ze znanym chy­ba wszys­tkim, pro­du­cen­tem niezwyk­le prestiżowych oraz luk­su­sowych samo­chodów Aston Mar­tin może­my podzi­wiać oraz poczy­tać nieco o efek­cie koń­cowym ich współpra­cy dzię­ki której pow­stał naprawdę spory pod każdym wzglę­dem smart­fon  Grand Touch Aston Mar­tin edi­tion.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002