Google Goggles – test na Motoroli Droid

Dodano: 09.12.2009 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Video Tagi: , , ,

google-goggles-motorola-droid

Google Gog­gles to nowa wyszuki­war­ka (obrazkowa wyszuki­war­ka), która została przed­staw­iona przeze mnie w dniu wczo­ra­jszym. Oczy­wiś­cie w świecie nowych tech­nologii nic nie czeka dni lub miesię­cy by mogło być testowane. Podob­nie jest z nową wyszuki­warką Google Gog­gles, która została przetestowana na tele­fonie Motoro­la Droid.

Google Goggles — nowa wyszukiwarka dla Androida

Dodano: 08.12.2009 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy, Video Tagi: , ,

google-goggles

Google Gog­gles to najnowsza wyszuki­war­ka skierowana do tele­fonów z sys­te­mem Android. Nie jest to nor­mal­na wyszuki­war­ka, jaką znamy z Google lecz wyszuki­war­ka staw­ia­ją­ca nie na wpisany w nią tekst, a na iden­ty­fikację miejs­ca, obrazu, loga, książ­ki, danych kon­tak­towych czy też wina.

Tak więc wach­larz możli­woś­ci wyszuki­war­ki Google Gog­gles jest rozbu­dowany. A sam fakt wyszuki­wa­nia danych infor­ma­cji poprzez aparat w tele­fonie jest innowa­cyjny i jak dotąd wyko­rzysty­wany jedynie w poje­dynczych aplikac­jach na iPhone’a.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002