Acer Switch 10 FHD
Jeszcze kilka­naś­cie miesięcy temu wszyscy rzu­cali się na tablety inter­ne­towe, które wyróż­ni­ały się dużym ekranem obsługi­wanym przez dotyk. Jed­nak teraz przyszła moda na tablety hybry­dowe. Cóż to takiego? Jest to połącze­nie dotykowego wyświ­et­lacza oraz fizy­cznej klaw­iatury. W prak­tyce może zastąpi lap­top, i dzięki temu tablety hybry­dowe są coraz pop­u­larniejsze. w Polsce mamy kilka mod­eli do wyboru…