Google-Sparrow

Spar­row — pro­du­cent zbier­a­jącego bardzo dobre opinie klienta pocz­towego o tej samej nazwie na iOS oraz Mac OS X został właśnie wyku­pi­ony przez Google. Od teraz obie firmy zaczną współpra­cować przy usłudze Gmail. Czyżby Google strzelił pstryczka w nos Apple?