6 kolumn kafelek tylko dla tabletofonów Nokii

Dodano: 25.10.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Windows-Phone-8-GDR3-620x325

Jeśli spodziewa­cie się, że aktu­al­iza­c­ja GDR3 poz­woli Wam zwięk­szyć ilość kol­umn kafelek w ekranie głównym to będziecie niemile rozczarowani. Ta opc­ja będzie dostęp­na wyłącznie dla tableto­fonów przed­staw­ionych ostat­niego wtorku.

Windows Phone 8 GDR3 — przegląd video nowych funkcji

Dodano: 17.10.2013 Kategorie: Newsy, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

SONY DSC

Dwa dni temu pisal­iśmy o tym, że Microsoft przed­staw­ił trze­cią aktu­al­iza­cję sys­te­mową dla Win­dows Phone 8. Jeśli chce­cie zobaczyć ją w akcji, zapraszam do obe­jrzenia kilku filmików, które zna­jdziecie w rozwinię­ciu wpisu.

Windows Phone 8 GDR3 oficjalnie ogłoszony

Dodano: 15.10.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

g_-_608x405_-_-_48513x20131014172648_0

Microsoft wczo­ra­jszego dnia ofic­jal­nie przed­staw­ił swo­ją trze­cią aktu­al­iza­cję dla sys­te­mu Win­dows Phone 8. Poz­woli ona między inny­mi na wyświ­et­lanie więk­szej iloś­ci kafelków na ekranie głównym i da wspar­cie dla najnowszych czterordzeniowych pro­ce­sorów.

Filmiki z aktualizacją GDR3 Bittersweet Shimmer dla Lumii 920

Dodano: 08.09.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

 f

W Internecie pojaw­iły się pier­wsze filmi­ki przed­staw­ia­jące sys­tem Win­dows Phone 8 z wgraną aktu­al­iza­cją GDR3/Bittersweet Shim­mer. Zobacz­cie, co przyniesie nam kole­j­na wer­s­ja mobil­nego sys­te­mu Microsof­tu!

Nokia Lumia 1520 pojawiła się na renderze prasowym

Dodano: 07.09.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

BTex5TtCUAEQaus

Raczej więk­szość z Was się zgodzi ze stwierdze­niem, że Nokia Lumia 1520 to obec­nie najbardziej wyczeki­wane urządze­nie Nokii. Nowy prze­ciek przed­staw­ia nam jego wygląd.

Ekran główny Nokii Lumia 1520 “Bandit” na wycieku

Dodano: 04.09.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , ,

nokia-bendit1

Oto kole­jny prze­ciek od znanego nam @evleaks. Tym razem pokazał on zrzut ekranu głównego w nad­chodzą­cym tableto­fonie Nokii i tym samym zmi­any w Win­dows Phone 8 po aktu­al­iza­cji GDR3.

Nokia pokaże nam tabletofon z aparatem 20 Mpix?

Dodano: 20.08.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

nokia-logo-sign

Panowie z poczyt­nego ser­wisu The Verge infor­mu­ją, że Nokia niedłu­go ma zami­ar zaprezen­tować sześ­ciocalowe urządze­nie z ekranem Full HD i aparatem 20 Mpix. 

Aktualizacja WP8 GDR3 jest tworzona z myślą o tabletofonie Nokii

Dodano: 10.08.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Lumia 900 OS Update

Win­dows Phone 8 w wer­sji GDR3 otrzy­ma trochę istot­nych zmi­an. Najwięcej z nich doty­czyć będzie umożli­wienia kom­for­towej pra­cy na urządzeni­ach o pon­ad pię­ciocalowych wyświ­et­laczach.

Tabletofon od Nokii i Sony Togari uchwycone na jednej fotce

Dodano: 01.06.2013 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , ,

Nie przy­pom­i­nam sobie , bym widzi­ał kiedyś dwa nad­chodzące urządzenia różnych marek na jed­nym zdję­ciu z prze­cieku. W tym przy­pad­ku otrzy­mal­iśmy fotkę z dwoma wyjątkowy­mi tableto­fon­a­mi — jed­nym od Sonego, drugim od Nokii.

Nokia ma w planach tabletofon z Windows Phone — może być ciekawie!

Dodano: 18.04.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Tablety, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , ,

W tej chwili oso­by szuka­jące dla siebie tableto­fona, nie mają wyboru — musi to być Android, gdyż do tej pory nie pow­stało żadne urządze­nie tego typu z innym sys­te­mem oper­a­cyjnym. Według doniesień może to się zmienić za sprawą Nokii, która może dołączyć do pro­du­cen­tów tableto­fonów.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002