Tak będzie wyglądać iPhone 6 — video i galeria

Dodano: 26.05.2014 Kategorie: Galeria, iPhone, Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

4Na tem­at nad­chodzącego iPhone’a 6 wiado­mo już całkiem sporo. Jest to głównie spowodowane tym, że do sieci wyciekły dane na tem­at atrapy tego tele­fonu, która docelowo miała trafić wyłącznie dla pro­du­cen­tów akce­soriów.

Zupełnie Nowy HTC One pojawia się na kolejnych zdjęciach

Dodano: 10.03.2014 Kategorie: Android, Galeria, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

htcm8frontbackaam

Zupełnie Nowy HTC One pojaw­ił się już na nie­zlic­zonej licz­bie prze­cieków. To jed­nak nie koniec — atmos­fera wokół pre­miery tego mod­elu wciąż jest podsy­cana za sprawą kole­jnych zdjęć.

Nokia Lumia 625 — galeria

Dodano: 24.07.2013 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , ,

Nokia Lumia 625 wzbudza uwagę swoim dużym wyświ­et­laczem, lecz nie tylko. Jest to bard­zo ład­ny smart­fon, o czym może­cie się przekon­ać sami oglą­da­jąc zebrane przeze mnie zdję­cia.

Nokia Lumia 1020 — pokaźna galeria

Dodano: 12.07.2013 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

Z racji tego, że jest już po pre­mierze Lumii 1020, ser­wu­je­my wam pokaźny zbiór zdjęć przed­staw­ia­ją­cych ten smart­fon. Jest ich dokład­nie 136.

Nokia 808 PureView vs Nokia Lumia 920 vs HTC One vs Nokia N95 — starcie na aparaty

Dodano: 15.03.2013 Kategorie: Android, Galeria, HTC, Newsy, Nokia, Symbian, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Ekipa ser­wisu All About Sym­bian przeprowadz­iła ciekawe porów­nanie  możli­woś­ci fotograficznych czterech smart­fonów. Na ile przy­da­ją się 41 megapik­se­le? Jak sobie radzi innowa­cyjny ultra­pik­selowy aparat? Czy Lumia 920 jako jedy­na nie boi się ciem­noś­ci? Jak na tle najnowszych urządzeń wypa­da sześ­ci­o­let­ni staruszek? Na te i inne pyta­nia zna­jdziecie odpowiedź w tym poje­dynku!

Samsung Galaxy S IV na zdjęciach i filmie — właśnie tak będzie wyglądać!

Dodano: 12.03.2013 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Do pre­miery Sam­sun­ga Galaxy S IV zostało już naprawdę niewiele cza­su, lecz my już ter­az wiemy, jak będzie wyglą­dać! Oto najbardziej wyczeki­wany smart­fon z Androi­dem tego roku w pełnej krasie!

Nokia Lumia 620 — galeria

Dodano: 08.12.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

W tym miejs­cu może­cie obe­jrzeć najnowszą Nok­ię Lumia 620 cen­tymetr po cen­tymetrze. W sum­ie zamieś­cil­iśmy 39 zdjęć tego smart­fona.

Nokia 808 PureView — upalna Tajlandia i pokaz sztucznych ogni

Dodano: 04.11.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Video Tagi: , , , , , ,

 

W związku z pre­mierą Nokii Lumia 920 wiele osób mogło zdążyć zapom­nieć, że pod wzglę­dem możli­woś­ci fotograficznych nie jest ona szczytem możli­woś­ci fińskiej firmy. Przy­pom­ni­jmy sobie raz jeszcze, co potrafi Nokia 808 Pure­View ze swoim 41-megapik­selowym aparatem.

Samsung Galaxy Camera vs. Nokia 808 PureView — porównanie fotograficzne

Dodano: 02.09.2012 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Nokia, Opinie, testy, Samsung, Symbian^3 Tagi: , , , ,

Obec­nie najlep­szym smart­fonem do robi­enia zdjęć jest beza­pela­cyjnie Nokia 808 Pure­View. Sam­sung na swo­jej prezen­tacji pokazał urządze­nie o nazwie Galaxy Cam­era. Co praw­da nie moż­na go nazwać smart­fonem (brak możli­woś­ci wykony­wa­nia połączeń głosowych), lecz posi­a­da wspani­ały ekran z mod­elu Galaxy S III, Androi­da Jel­ly Bean i wiele innych dobrodziejstw. Jak sobie poradzi z Nok­ią?

[Video+Galeria] Nokia N8 po aktualizacji Nokia Belle Refresh — sprawdź jak wygląda. Dodatkowo: pełna lista zmian.

Dodano: 27.08.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Symbian^3, Video Tagi: , , , , ,

W dzisiejszym dniu Nokia wydała aktu­al­iza­cję Nokia Belle Refresh. W tym newsie zaprezen­tu­ję, jak owe uak­tu­al­nie­nie prezen­tu­je się na fotograficznym smart­fonie, jakim jest Nokia N8.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002