Kyocera postanaw­ia uderzyć w rynek smart­fonów z nowym, wodoo­d­pornym urządze­niem. Japońs­ki pro­du­cent znany doty­chczas głównie z pro­dukcji drukarek przed­staw­ił naprawdę ciekawą słuchawkę