Galaxy S Advance pozuje przed premierą [Galeria]

Dodano: 03.02.2012 Kategorie: Android, Galeria, Samsung Tagi: , , ,

Ostat­ni­mi cza­su robi się naprawdę głośno w związku ze zbliża­ją­cy­mi się pre­miera­mi nowych smart­fonów Sam­sun­ga. Jed­nym z urządzeń o których sporo się mówi jest Sam­sung Galaxy S Advance o którym pisal­iśmy zaled­wie kil­ka dni temu. Dziś mamy okazję przyjrzeć się mu z bliska za sprawą nowych  zdjęć zaawan­sowanego Galak­ty­czn­go tele­fonu.

Galaxy S III pojawił się na stronie pomocy techniczne Samsunga?

Dodano: 28.01.2012 Kategorie: Android, Samsung Tagi: , , ,

Infor­ma­c­je na tem­at nowego flagowego mod­elu Sam­sun­ga wycieka­ją do świa­ta jak ciepłe bułecz­ki. Niedawno pisal­iśmy o rzekomej specy­fikacji Galaxy SIII. Dzisi­aj pisze­my o praw­dopodob­nym pojaw­ie­niu się nowego Galak­ty­cznego mod­elu na stron­ie pomo­cy tech­nicznej Sam­sun­ga.

Samsung Galaxy SIII — garść plotek i spekulacji

Dodano: 24.01.2012 Kategorie: Android, Samsung Tagi: , , , ,

Mobile World Con­gress zbliża się wielki­mi kroka­mi i już ter­az może­my to odczuć między inny­mi poprzez wycie­ki, plot­ki i speku­lac­je. Doskon­ałym tego przykła­dem może stać się HTC Pri­ma o którym pisal­iśmy wcześniej. Ter­az pora na garść infor­ma­cji na tem­at Galaxy SIII, spodziewanego, nowego flagowego tele­fonu od Sam­sun­ga.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002