Wielu z nas posi­a­da awer­sję do wszys­tkiego, co posi­a­da napis “made in chi­na”. Trze­ba być jed­nak wielkim głupcem, aby nie zain­tere­sować się tym chińskim smart­fonem: oto Oppo Find 5 — Jest niesamow­ity!