Fly Boom MC105 mobile phone

Dwa dni temu fir­ma Fly Mobile zaprezen­towała swój nowy tele­fon komórkowy – Fly Boom MC105, który nie wyróż­ni­ał­by się niczym szczegól­nym, gdy­by nie fakt, że posi­a­da on głośnik 30 x 40mm w tyl­nej częś­ci słuchaw­ki. Jeśli lubisz słuchać głośno muzy­ki – ten tele­fon jest dla Ciebie.