ZTE Open — smartfon z Firefox OS za 99 dolców

Dodano: 01.07.2013 Kategorie: Newsy, ZTE Tagi: , , , ,

Już jutro odbędzie się pre­miera ZTE Open — prostego smart­fona z sys­te­mem Fire­fox OS i bard­zo korzyst­ną ceną. Czy stanie się god­ną konkurencją dla tanich Androidów?

Qualcomm prezentuje sześć nowych Snapdragonów 200

Dodano: 21.06.2013 Kategorie: Android, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Qual­comm, czołowy pro­du­cent chipsetów przez­nac­zonych dla urządzeń mobil­nych, zaprezen­tował właśnie aż sześć nowych układów z rodziny Snap­drag­on 200, które trafią do urządzeń z niskiej i śred­niej pół­ki.

Geeksphone Keon i Peak — pierwsze smartfony z Firefox OS już dostępne w sprzedaży

Dodano: 23.04.2013 Kategorie: Newsy, Pozostałe modele telefonów Tagi: , , ,

Już moż­na zamaw­iać dwa pier­wsze smart­fony  pracu­jące pod kon­trolą sys­te­mu Fire­fox OS. Zostały one stwor­zone przez małą fir­mę Geek­s­pho­ne i ofer­u­ją naprawdę niezły sto­sunek ceny do jakoś­ci.

LG też zamierza wypuścić swojego smartwatcha i okulary

Dodano: 23.03.2013 Kategorie: LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

LG po raz kole­jny usil­nie stara się nadążyć za Sam­sungiem i Apple - minęło zaled­wie kil­ka dni po tym, jak przed­staw­iciel Sam­sun­ga potwierdz­ił plot­ki o zegarku tej firmy, a LG już zabrało się za tworze­nie konkuren­cyjnego urządzenia.

ZTE pokaże superwydajny tabletofon i smartfon oparty na Firefox OS w trakcie MWC 2013

Dodano: 31.01.2013 Kategorie: Android, Zapowiedzi, ZTE Tagi: , , , , , , ,

ZTE ma wielkie plany na przyszłość. Fir­ma wcale nie zamierza spocząć na lau­rach po pre­mierze świet­nego Grand X. Moż­na nawet powiedzieć, że ZTE pracu­je na jeszcze wyższych obro­tach. Pod­czas lutowych targów MWC 2013 ujrzymy dwa bard­zo intere­su­jące urządzenia chińskiego pro­du­cen­ta.

Keon i Peak — oto dwa pierwsze smartfony korzystające z Firefox OS

Dodano: 23.01.2013 Kategorie: Newsy, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Fire­fox OS zbliża się do nas coraz więk­szy­mi kroka­mi. Już ter­az może­my poz­nać dwa smart­fony stwor­zone przez fir­mę Geek­s­pho­ne, które będą korzys­tać z tego mobil­nego sys­te­mu oper­a­cyjnego.

Nokia prezentuje nową usługę nawigacyjną — Nokia HERE

Dodano: 15.11.2012 Kategorie: Android, iPhone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , ,

Nokia postanaw­ia odświeżyć swo­ją usługę naw­iga­cyjną. Od ter­az nazy­wa się Nokia HERE i dostęp­na będzie w wer­sji desk­topowej, oraz na sys­te­my Win­dows Phone, Android, iOS, a nawet Fire­fox OS.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002