44fc9ec2-c3f0-41b7-81a4-85671e715331

Niek­tórzy z nas w dal­szym ciągu mogą cieszyć się z prz­erwy świątecznej. Jeśli chce­cie spędzić sporo czasu przy dobrym RPG, powin­niś­cie zagrać w kul­towe Final Fan­tasy III, które trafiło teraz na plat­formę Win­dows Phone.