44fc9ec2-c3f0-41b7-81a4-85671e715331

Niek­tórzy z nas w dal­szym ciągu mogą cieszyć się z prz­er­wy świątecznej. Jeśli chce­cie spędz­ić sporo cza­su przy dobrym RPG, powin­niś­cie zagrać w kul­towe Final Fan­ta­sy III, które trafiło ter­az na plat­for­mę Win­dows Phone.