Facebook Beta dla Windows Phone 8 zaktualizowany

Dodano: 25.07.2014 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

facebook-new

Aplikac­ja Face­book Beta przez­nac­zona dla sys­te­mu Win­dows Phone 8 otrzy­mała nową aktu­al­iza­cję. Zobacz, co uległo zmi­an­ie!

Facebook Messenger trafił na Windows Phone

Dodano: 05.03.2014 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

facebook-messenger-header (1)

W sklepie z aplikac­ja­mi sys­te­mu Win­dows Phone pojaw­iło się coś, co było wyczeki­wane od daw­na — Face­book Mes­sen­ger, czyli komu­nika­tor przez­nac­zony dla użytkown­ików najwięk­szego por­talu społecznoś­ciowego na świecie.

Facebook Beta dla Windows Phone 8 — w końcu!

Dodano: 02.05.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, HTC, Newsy, Nokia, Samsung, Video, Windows Phone 8 Tagi: , ,
Facebook Beta Windows Phone

Face­book Beta WP

Microsoft postanow­ił udostęp­nić do otwartych testów aplikację Face­book Beta dla sys­te­mu Win­dows Phone 8. Chci­ało­by się powiedzieć wresz­cie, bo doty­chcza­sowa wer­s­ja Face­booka wielu iry­towała. Sprawdźmy czego może­my się spodziewać?

Facebook Home już dostępny, lecz nie w Polsce

Dodano: 13.04.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , , ,

Face­book Home to nowy pomysł por­talu społecznoś­ciowego, który ma zin­te­grować ze sobą smart­fony jeszcze bardziej, niż znal­iśmy to do tej pory. Aplikac­ja już jest dostęp­na, lecz Pola­cy muszą obe­jść się ze smakiem.

Facebook Home — rzecz niezbędna dla fanów Facebooka debiutuje na HTC First

Dodano: 05.04.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy Tagi: , , , , ,

Zarząd Face­booka postanow­ił zaprezen­tować swój nowy pro­dukt o nazwie Face­book Home. Będzie to nakład­ka dla smart­fonów z Androi­dem, która sprawi, że staną się one jeszcze bardziej zin­te­growane z najwięk­szym por­talem społecznoś­ciowym na świecie.

Facebook Phone od HTC coraz bliżej?

Dodano: 03.04.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Idea smart­fona stwor­zonego spec­jal­nie z myślą o Face­booku nie jest niczym nowym. Wychodzi na to, że HTC wcale nie przes­tało myśleć o takim urządze­niu, bo pojaw­ił się kole­jny z nim związany  prze­ciek.

Facebook na Windows Phone to porażka ale i na to jest sposób

Dodano: 14.02.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, HTC, LG, Nokia, Recenzje, Samsung, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Facebook Windows Phone

Jestem zad­owolony ze swo­jej Nokii Lumii 800, która dzi­ała na sys­temie Win­dows Phone 7,8. Nieste­ty sys­tem ten ma kil­ka wad związanych z aplikac­ja­mi – jed­ną z nich jest właśnie fatal­ny Face­book, który wys­tępu­je zarówno w formie zin­te­growanej z sys­te­mem, jak i osob­nej aplikacji od Microsoft.

Facebook na Androida dostaje wydajnościowego kopa

Dodano: 14.12.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , , ,

Korzys­ta­jąc z Face­booka na Androidzie moż­na było odnieść wraże­nie, że chodzi on bard­zo topornie. Na szczęś­cie kom­pa­nia Zucker­ber­ga wprowadz­iła aktu­al­iza­cję, która zmienia ten nieprzy­jem­ny stan rzeczy.

Wyślij zdjęcie swojego lunchu i zgarnij Nokię Lumia 900!

Dodano: 18.08.2012 Kategorie: Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Oto nowy konkurs Nokii. Jeśli jesteś kuli­narnym smakoszem, powinieneś się nim zain­tere­sować, gdyż warunk­iem otrzy­ma­nia nagrody jest przesłanie swo­jego… lunchu.

Motorola pogrywa sobie na Facebooku

Dodano: 07.08.2012 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

 

Nie, tym razem nie chodzi o żadne przekrę­ty ani inne złe rzeczy. Motoro­la postanow­iła rozpocząć trwa­jącą tydzień “grę”, w której każdego dnia będziemy dowiady­wać się kole­jnych szczegółów o jej nowym tele­fonie. Hmm… Czyż­by RAZR HD?

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002