Facebook Windows Phone

Jestem zad­owolony ze swo­jej Nokii Lumii 800, która dzi­ała na sys­temie Win­dows Phone 7,8. Niestety sys­tem ten ma kilka wad związanych z aplikac­jami – jedną z nich jest właśnie fatalny Face­book, który wys­tępuje zarówno w formie zin­te­growanej z sys­te­mem, jak i osob­nej aplikacji od Microsoft.