Nowy układ Sam­sun­ga bazu­ją­cy na architek­turze ARM Cor­tex-A15 ma przynieść kole­jny przy­rost wyda­jnoś­ci w porów­na­niu do obec­nych rozwiązań. Wierzymy na słowo, gdyż jego zegar ref­er­en­cyjnie wynosić ma aż 2 GHz, a inne rozwiąza­nia również są klasą samą w sobie.