Ever­note Food to nowy pro­dukt twór­ców znanego edy­tora tek­stu. Tym razem aplikacja przez­nac­zona jest miłośnikom dobrego jedzenia.