Android 4.1.1 Jelly Bean na HTC Dream

Dodano: 10.08.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Video Tagi: , , , , , , , , ,

HTC Dream to pier­wszy tele­fon, który otrzy­mał sys­tem Android. Ma już za sobą 4 lata, co dla urządzeń mobil­nych jest ogrom­ną iloś­cią cza­su. Zdążyły one się drasty­cznie zmienić pod wzglę­dem wyda­jnoś­ci, lecz nawet to nie przeszkodz­iło cud­otwór­com z XDA przepor­tować na G1 Żel­ki!

Darmowe tapety dla Androida — Era G1HTC Magic (640x480)

Dodano: 26.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: , , ,

htc_magic
Dziś prezen­tu­je­my paczkę tapet skierowanych do Google Android. Rozdziel­czość ekranu 640x480. Oczy­wiś­cie tapety moż­na pobrać za dar­mo.

Sky Map — nowa aplikacja dla Androida

Dodano: 18.05.2009 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, HTC, Newsy Tagi: , ,

Sky Map to aplikac­ja skierowana na tele­fony oparte o sys­tem oper­a­cyjny Google (w Polsce taki tele­fon to Era G1). Sky Map to nic innego jak mapa nie­ba, wskazu­ją­ca gwiaz­dozbiór. Twór­cą mapy jest oczy­wiś­cie Google, które wyras­ta “między­plan­e­tarnego planistę” tworząc mapy i plany zie­mi, oceanu czy jak w tym przy­pad­ku nie­ba.

Aplikac­ja jest do pobra­nia na stron­ie Android Mar­ket.

Kolejny chiński klon — T‑Mobile G1

Dodano: 20.04.2009 Kategorie: Android, HTC, Newsy Tagi: ,

t-mobile-g1-clone-06.jpg

Co jak­iś czas przed­staw­iam kole­jne tele­fony z rynku azjaty­ck­iego, które są nieau­t­en­ty­czny­mi rep­lika­mi ory­gi­nal­nych mod­eli tele­fonów, które moż­na zamówić poprzez sklep inter­ne­towy. Zazwyczaj podra­bi­ane są tele­fony znanych marek, takich jak: Nokia, Apple czy Sony Eric­s­son. Tym razem inżynierowie z kra­ju środ­ka podro­bili tele­fon T‑Mobile G1. Wygląd nie różni się prak­ty­cznie niczym od ory­gi­nału — zresztą zobacz­cie sami.

Zeemote JS1 — bezprzewodowy kontroler do gier dla Era G1 (video)

Dodano: 07.04.2009 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Android, HTC, Newsy Tagi: , , ,

g1-zeemote-20090406-500

Zeemote JS1 to bezprze­wodowy kon­trol­er do gier. Skierowany on jest głównie do pasjonatów gier, w których należy dosyć dużo oper­ować klaw­iaturą lub joy­stick­iem tele­fonu. Doty­chczas ten wspo­ma­gacz gier był wyko­rzys­tany w starszych mod­elach tele­fonów komórkowych. Tym razem pro­jek­tan­ci Zeemote JS1 dos­tosowali go na potrze­by najnowszego tele­fonu z Androi­dem — Era G1 (HTC Dream). Bezprze­wodowy Joy­stick łączy się z tele­fonem dzię­ki tech­nologii Blue­tooth.

Poniższe video ukazu­je przykład­owe funkcjonowanie Zeemote JS1 dla Era G1.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002