batman-mobile-phone-01

Bat­man to stary gadże­cia­rz i tele­fon też musi mieć na top­ie. Nie wiem czy zaopa­tru­je się on w gadże­tu u chińs­kich pro­du­cen­tów, ale chy­ba powinien zacząć, jeśli doty­chczas tego nie robił. Fir­ma Nok­la, nie mylić z Nok­ią — choć o pomyłkę nie trud­no, stworzyła tele­fon dedykowany Bat­manowi.

Tele­fon imponu­je — bez dwóch zdań, ter­az każdy z Nas może poczuć się choć trochę jak Bat­man, kupu­jąc sobie spec­jal­ną “lim­i­towaną” wer­sję Nok­li Bat­man.

A co zaw­iera ten super nowoczes­ny i gadże­cia­rs­ki tele­fon?

Oczy­wiś­cie Dual Sim, radio fm, odt­warza­cz MP3, video 3G, możli­wość nagry­wa­nia filmików w jakoś­ci HD, Blue­tooth, SMS/MMS, dyk­ta­fon, GPRS, Java. To tylko niek­tóre z danych tech­nicznych, ale co może ciekaw­ić najbardziej to fakt, że w tele­fonie nie zna­jdziemy innego języ­ka niż chińskiego, ale co to dla Bat­mana.