Moje przygody ze SkyDrivem na Androida — internetowym dyskiem Microsoftu o pojemności 7GB

Dodano: 17.02.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, HTC, Newsy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , , , , , ,

Sky­Drive to usłu­ga Microsof­tu, która pozwala prze­chowywać w Internecie nasze fot­ki, filmy i inne pli­ki, by mieć do nich dostęp zawsze i wszędzie. Kusi sied­mioma giga­ba­j­ta­mi przestrzeni do dowol­nego zagospo­darowa­nia, lecz posi­a­da też sporo iry­tu­ją­cych prob­lemów.

Sposób na darmową przestrzeń Dropboxa dla wszystkich użytkownik telefonów z Androidem

Dodano: 31.05.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi:

Dar­mowe GB w chmu­rach takich jak Drop­box są częs­to bard­zo dro­gie. W przy­pad­ku pier­wszych dar­mowych 2GB które za dar­mo jesteśmy w stanie rozbu­dować do maksy­mal­nie 20GB zaprasza­jąc do udzi­ału w “zabaw­ie” zna­jomych czy linkowa­nia postów na tem­at pro­gra­mu part­ner­skiego na face­booku czy tweet­erze. Ist­nieją jed­nak 2 o wiele prost­sze sposo­by na zyskanie dar­mowych GB w o wiele szyb­szy aczkol­wiek nie do koń­ca ucz­ci­wy sposób.

Dropbox rozdaje darmowe megabajty

Dodano: 03.02.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android Tagi: , ,

Drop­box z okazji wypuszczenia pub­licznej wer­sji beta nowej wer­sji swo­jej aplikacji przez­nac­zonej dla sys­te­mu Android roz­da­je dar­mowe megaba­j­ty każde­mu, kto weźmie udzi­ał w tes­tach aplikacji na swoim urządze­niu z Androi­dem. Aplikac­ja wprowadza również wiele, bard­zo ciekawych nowoś­ci który­mi warto się zain­tere­sować. 

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002