dotrzechdych

DoTrzechDych to por­tal z recen­z­jami tańszych win, który doczekał się swo­jej aplikacji mobil­nej na Win­dows Phone oraz Android. Sama idea i zamysł są jak najbardziej trafione — możemy tam znaleźć wiele przy­dat­nych recen­zji, a baza z dnia na dzień pow­ięk­sza się o nowe nabytki. Pomimo, że strona nie zach­wyca od strony wiz­ual­nej, ważna jest część mery­to­ryczna a gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że taka ścią­gawka jest nam potrzebna właśnie w sklepie (przy wyborze wina), to taka aplikacja ma sens. Zobaczmy, co do powiedzenia mają twórcy aplikacji DoTrzechDych.