Dziś temat nieco oder­wany od tem­atyki mobile, choć z racji na to, że staje się ona dużą częś­cią inter­netu, także Wam powinna być ona bliska. Na samym początku posłucha­j­cie krótkiej his­torii. Jakiś czas temu miałem okazję poz­nać osobę, którą obser­wuje na Face­booku – jest ona związana z tem­atyką Mobile i prężnie dzi­ała w tej materii w Polsce. Jakie było jej zdzi­wie­nie gdy pod­czas spotka­nia w pewnej chwili…