KaeMDe

KaeMDe to pol­ska aplikacja skierowana do użytkown­ików tele­fonów z Androi­dem. Dzięki temu prostemu pro­gramowi w łatwy i prosty sposób możemy przeglą­dać takie strony, jak: demotywatory.pl, mistrzowie.org oraz komixxy.pl. Jak dobrze wiemy wszys­tkie te strony cieszą się dużą oglą­dal­noś­cią, z pewnoś­cią samej aplikacji także przy­będzie fanów, ponieważ jest darmowa.