Symbian Phone 7 – darmowy motyw dla smartfonów Nokia

Dodano: 23.11.2011 Kategorie: Darmowy motywy S^3, Nokia Tagi: , ,

Motywy Nokia N8

 Sym­bian Phone 7 to motyw autorstwa Flotron. Swoim wyglą­dem przy­pom­i­na kafel­ki z sys­te­mu Win­dows Phone. Jeśli chce­cie mieć WP na swoim smart­fonie do zachę­cam do dar­mowego pobiera­nia – ja już go mam!

Darmowy motyw Metal dla smartfonów Nokia z Symbian Anna / Belle

Dodano: 03.09.2011 Kategorie: Darmowy motywy S^3, Nokia, Symbian, Symbian^3 Tagi: , ,

darmowe motywy Symbian Anna

Ostat­nio spotkałem się z wielo­ma wypowiedzi­a­mi, także na blogu dailymobile.pl, że po aktu­al­iza­cji swo­jego smart­fona Nokia z Symbian^3 do Sym­bian Anna, niezbyt podo­ba Wam się czarny motyw graficzny, który automaty­cznie ustaw­ia się w urządze­niu. Dziś zapraszam Was do pobra­nia dar­mowego, wysok­iej jakoś­ci moty­wu Met­al by Daeva112, który odmieni Waszego smart­fona.

Motywy Symbian^3 za darmo

Dodano: 07.10.2010 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Darmowe motywy S60v3, Darmowe motywy S60v5, Darmowy motywy S^3, Nokia, Symbian^3 Tagi: , , , , , ,

darmowe motywy Symbian^3 Nokia N8 motywy

Wraz z wejś­ciem na rynek tele­fonu Nokia N8 pow­sta­ją pier­wsze dar­mowe moty­wy na tele­fony z sys­te­mem Symbian^3. Jako pier­wszy w galerii theme’ów może­cie zobaczyć Star­ry by IND190, który zapewne nie tylko świet­nie wyglą­da na powyższych zrzu­tach, ale także musi się ele­gancko kom­ponować z Nok­ią N8. Zapraszam do pobiera­nia przyszłych i już obec­nie posi­ada­ją­cych właś­ci­cieli tele­fonów Nokia N8, Nokia C7, Nokia C6-01, Nokia E7.

Nokia C6 — darmowe motywy

Dodano: 01.10.2010 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia, Symbian Tagi: , , ,

Motywy Nokia C6

Oto świeżut­ki dar­mowy motyw skierowany do posi­adaczy tele­fonów z sys­tem Sym­bian S60v5 — w tym między inny­mi do posi­adaczy tele­fonu Nokia C6. Powyższy motyw został stwor­zony przez Babi­Nokia, który słynie z tworzenia jed­nych z najlep­szych moty­wów do tele­fonów Nokia na świecie. Jeśli chce­cie pobrać ten tem­at na swój tele­fon wystar­czy prze­jść do drugiej częś­ci wpisu, pobrać motyw na swój kom­put­er, roz­pakować i przesłać na tele­fon za pomocą kabla USB — miłej zabawy.

Motywy Nokia S60v5: Skype by BabiNokia

Dodano: 21.09.2010 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , , ,

Motywy Nokia

Świet­ny motyw theme-design­era Babi­Nokia, który tworzy najwyższej klasy moty­wy dla tele­fonów Nokia. Tym razem jego twór­c­zość naw­iązu­je do znanego każde­mu komu­nika­to­ra Skype. Motyw do pobra­nia na każdy tele­fon z sys­te­mem Sym­bian S60v5 za dar­mo — w dal­szej częś­ci wpisu.

Wakacyjny motyw dla dotykowych Symbianów

Dodano: 12.08.2010 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , , ,

motywy Nokia

Świet­nie prezen­tu­ją­cy się dar­mowy motyw dla dotykowych tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60v5. Motyw świet­nie kom­ponu­je się z let­nim kli­matem i w sam raz pasu­je do obec­nie pasu­jącej pogody. Do ściąg­nię­cia oczy­wiś­cie za friko w dal­szej częś­ci wpisu.

Dotykowe motywy: Wizard Blue by Morkino

Dodano: 26.06.2010 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , ,

motywy Nokia 5800 XpressMusic

Kole­jny ele­ganc­ki motyw na tele­fony Nokia 5800 XM, 5530 XM, 5230, N97, N97 Mini, X6. Dar­mowy motyw Wiz­ard Blue by Morki­no do pobra­nia w dal­szej częś­ci wpisu – jak zwyk­le za dar­mo.

Motywy S60v5: iTunes by Larsson dla fanów Apple

Dodano: 03.06.2010 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , , ,

motywy nokia 5530

Lars­son to świet­ny twór­ca moty­wów na tele­fony komórkowe, na blogu dailymobile.pl mogliś­cie już ściągnąć takie pro­dukc­je, jak Pure by Lars­son, Nokia Nseries by Lars­son czy cieszą­cy się dużą pop­u­larnoś­cią motyw Cher­ries by Lars­son. Tym razem skupił się on na odw­zorowa­niu tem­aty­ki iTunes, która niewąt­pli­wie efek­town­ie wyglą­da. Oczy­wiś­cie motyw iTunes by Lars­son może­cie ściągnąć za dar­mo na swo­je tele­fony w dal­szej częś­ci wpisu.

Darmowe motywy: Symbian^3 by AJ23

Dodano: 24.05.2010 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , ,

Darmowe motywy Symbian S60v5

Po wielkim sukce­sie moty­wu My Symbian^3, który styl­i­zowany był na nową wer­sją sys­te­mu oper­a­cyjnego na tele­fony Nokia, przyszedł czas na kole­jną odsłonę ^3. Tym razem niesamow­ity motyw na dotykowego Sym­biana S60v5 (Nokia 5800XM, 5530XM, 5230, N97, N97 Mini, X6) nazy­wa się Symbian^3, a jego autorem jest AJ23. Zapraszam do ścią­ga­nia w dal­szej częś­ci newsa.

Darmowe tematy na telefony Nokia – Abstract by Acros

Dodano: 17.05.2010 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , , ,

Darmowe motywy S60v5

Tem­at na dotykowe tele­fony komórkowe mar­ki Nokia takie jak: Nokia 5800 XM, 5230, 5530 XM, N97, X6. Do ściąg­nię­cia jak zwyk­le za dar­mo w dal­szej częś­ci wpisu. Odśwież wiz­erunek swo­jego tele­fonu i pobierz dar­mowy motyw Abstract by Arcos.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002