63c3bd3a-6e8a-4410-8f63-2b8c2ee3e5df

Dark Guardians to ciekawa gra osad­zona w kli­mat­ach fan­ta­sy, która jest połącze­niem slashera i gry ryt­micznej.