bang

 

Wraz z pre­mierą Nokii Lumia 530 został zaprezen­towany intere­su­jący głośnik , który umili słuchanie muzyki ze smart­fona np. w cza­sie podróży.