Jeśli chcielibyś­cie zain­tere­sować się tworze­niem drinków (lub jeśli już to robi­cie), z pewnoś­cią zaciekawi Was aplikacja Cock­tail Flow na smart­fony z sys­te­mem Win­dows Phone, Android i iOS.