Jeśli szuka­cie intere­su­ją­cych gier na Androi­da, powin­niś­cie zain­tere­sować się najnowszy­mi pro­moc­ja­mi się­ga­ją­cy­mi nawet do 80%. Po okazyjnej cenie do naby­cia są m.in. Final Fan­ta­sy III, Chaos Rings II, Worms 2: Armaged­don  i Bro­ken Sword II.