Black­Berry. Kiedyś pio­nier wśród pro­du­cen­tów tele­fonów komórkowych, teraz zepch­nięte na mar­gines. Czy musi­ało tak być? Sze­fos­two mogłoby się zde­cy­dować na imple­men­tację Androida do swoich urządzeń, lecz porzu­ciło takie zami­ary. Dlaczego?