Nie wiem, czy Lehmann LA300 jest naj­droższym i najdzi­wniejszym akce­so­rium dla smart­fona, ale z pewnoś­cią w obu tych kat­e­go­ri­ach pla­suje się bardzo wysoko. Poz­na­j­cie lata­jącego drona stwor­zonego z myślą o Nokii Lumia 1020.