Beaver Ride

Nokia Pol­s­ka wypuś­ciła swo­ją nową pro­dukcję, jaką jest gra Beaver Ride — przyz­nam szcz­erze gra wcią­ga a rekla­ma, którą będziecie mogli zobaczyć w dal­szej częś­ci wpisu, przy­pom­i­na najlep­sze zapowiedzi pro­duk­tów z TV.