beats

Beats, słyn­ny pro­du­cent sprzę­tu audio, został prze­ję­ty przez Apple za kwotę 3 mil­iardów dolarów.