ajfon

iPhone 6 będzie pier­wszym smart­fonem, który otrzy­ma wyświ­et­lacz osłonię­ty taflą szafirowego szkła. O tym, jak wytrzy­małym mate­ri­ałem ono jest, może­cie przekon­ać się oglą­da­jąc poniższy filmik.