Nokia Lumia 800 odbiera nagrodę What Mobile Awards 2011

Dodano: 18.11.2011 Kategorie: Android, iPhone, Newsy, Nokia, Samsung, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Nokia Lumia 800

Nokia Lumia 800, smart­fon wyposażony w sys­tem Win­dows Phone Man­go, został doce­niony pod­czas wręczenia corocznych nagród What Mobile Awards 2011, którego współor­ga­ni­za­torem jest Vir­gin Media i bry­tyjs­ki mag­a­zyn What Mobile. Zobaczmy za co została wyróżniona Lumia 800 oraz jacy inni pro­du­cen­ci powin­ni mieć powody do zad­owole­nia?

Test giętkości: iPad 2 vs iPad [video]

Dodano: 26.03.2011 Kategorie: iPhone, Tablety, Video Tagi: ,

iPad 2 test

Oto ciekawy test doty­czą­cy giętkoś­ci szyb zas­tosowanych w dwóch table­tach Apple – iPad i iPad 2. Jako cieka­wostkę należy także podać, że iPad 2 posi­a­da szk­laną powłokę na wyświ­et­laczu o 27% cieńszą niż iPad. Czy taki aspekt może mieć wpływ na giętkość szyb w przed­staw­ianych table­tach?

iPad 2, jako najdroższy magnes na lodówkę [zdjęcia]

Dodano: 24.03.2011 Kategorie: Akcesoria iPhone, iPhone, Tablety Tagi:

iPad 2 Smart Cover

Jeśli macie wolne 499$ by wydać je na iPad’a 2, a do tego 39$ na tzw. Smart Cov­er, czyli najnowszą pokrowiec do iPad’a, wtedy może­cie w łatwy i szy­b­ki sposób zamienić swój tablet na magnes na lodówkę. Zobaczmy jak to wyglą­da i jak dzi­ała?

iPad 2 vs iPad vs iPhone 4 – porównanie urządzeń [video]

Dodano: 17.03.2011 Kategorie: iPhone, Newsy, Video Tagi: , ,

iPad 2 vs iPad

Bard­zo ciekawe porów­nanie trzech najbardziej topowych urządzeń Apple – iPad 2 vs iPad vs iPhone 4. Porów­nanie zaw­iera serie benchmark’ów stwor­zonych na potrze­by tes­tu. Czy iPad 2 jest rzeczy­wiś­cie lep­szy od iPad’a? Czy warto zakupić nowy mod­el?

iPad 2 — czy ja to zmiksuje? [video]

Dodano: 16.03.2011 Kategorie: iPhone, Video Tagi:

Miksujemy iPada 2

Kole­jny zabawny filmik przed­staw­ia­ją­cy spec­jal­istę do mik­sowa­nia różnego rodza­ju urządzeń w swoi mik­serze — blenderze. Tym razem w pro­gramie Will it blend? zobaczyć może­my najnowszy tablet od Apple — iPad 2. Cały filmik utrzy­many jest w zabawnej aranżacji pochodzącej z pre­miery iPad’a. Nie zabrakło tam również S. Job­s’a — zapraszam do obe­jrzenia.

Apple opóźnia premierę iPad’a 2 w Japonii

Dodano: 16.03.2011 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi:

Apple Store in Japan

Fir­ma Apple, pro­du­cent table­tu iPad 2 opóź­nia jego pre­mierę w Japonii. Powo­dem tej decyzji jest trzęsie­nie zie­mi oraz tsuna­mi, które naw­iedz­iło ten kraj w ostat­ni piątek.

Czuwanie w kolejce po iPad’a 2 rozpoczęte!

Dodano: 08.03.2011 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi:

waiting for iPad 2

Na cztery dni przed planowanym rozpoczę­ciem sprzedaży iPad’a 2 fani Apple rozpoczy­na­ją czuwanie przed sklepa­mi.

iPad 2 w Polsce – wiemy, kiedy będzie premiera i jaka będzie jego cena!

Dodano: 08.03.2011 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi:

iPad 2 premiera w Polsce

iPad 2 już za trzy dni zostanie dopuszc­zony do sprzedaży na najwięk­szych rynkach na świecie – USA, UK, Niem­cy itp. Od 25 mar­ca nowy pro­dukt Apple będzie moż­na kupić także w Polsce – jaka będzie jego cena, sko­ro Jobs za naj­tańszego iPad’a 2 chci­ał tylko 499$?

Nowy Apple iPad 2 z iOS 4.3 oficjalnie zaprezentowany. Cena już od 499$

Dodano: 02.03.2011 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi:

Apple iPad 2

Zgod­nie z zapowiedzi­a­mi Steve Jobs ofic­jal­nie zaprezen­tował dzisi­aj w Yer­ba Bue­na Cen­ter nowy tablet – Apple iPad 2. Następ­na gen­er­ac­ja tabletów od Apple charak­teryzu­je się tym, że jest o 33% cieńsza od swego poprzed­ni­ka i posi­a­da sys­tem iOS 4.3. Co jeszcze zna­jdziemy w iPad’zie 2?

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002