Facebook Beta dla Windows Phone 8 zaktualizowany

Dodano: 25.07.2014 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

facebook-new

Aplikac­ja Face­book Beta przez­nac­zona dla sys­te­mu Win­dows Phone 8 otrzy­mała nową aktu­al­iza­cję. Zobacz, co uległo zmi­an­ie!

4shared trafił na Windows Phone 8

Dodano: 28.06.2014 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

4b1f3396-273e-495e-95a5-5d3286be0862

Ofic­jal­na aplikac­ja inter­ne­towej usłu­gi 4shared służącej do prze­chowywa­nia plików właśnie pojaw­iła się w sklepie z aplikac­ja­mi Win­dows Phone.

Aplikacja Photoshop Express pojawia się w sklepie Windows Phone

Dodano: 27.06.2014 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy Tagi: , , , ,

Photoshop-Express

Adobe wypuś­ciło na plat­for­mę Win­dows Phone 8 mobil­ną wer­sję najpop­u­larniejszego pro­gra­mu graficznego na świecie. Mowa o Pho­to­shopie Express, którego moż­na pobrać za dar­mo.

Aplikacja Pinterest od teraz także dla Windows Phone 8

Dodano: 12.06.2014 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

pinterest-logo

Pin­ter­est to jeden z pop­u­larniejszych ser­wisów społecznoś­ciowych pozwala­ją­cych na dzie­le­nie się ciekawy­mi mate­ri­ała­mi. Od ter­az posi­adacze Win­dows Phone’ów mogą z niego korzys­tać za sprawą ofic­jal­nej aplikacji.

Pliki — długo wyczekiwany oficjalny menedżer plików dla Windows Phone w końcu nadszedł

Dodano: 01.06.2014 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

pliki

Microsoft w końcu wypuś­cił włas­ną aplikację menedżera plików na swo­ją plat­for­mę. Nieste­ty, dzi­ała ona tylko z sys­te­mem Win­dows Phone 8.1 i posi­a­da jedynie pod­sta­wowe funkc­je, lecz i tak jest nieźle.

CloudMesh — zarządzanie danymi w chmurze na Windows Phone 8

Dodano: 28.05.2014 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

cloudme

Korzysta­cie z usług prze­chowywa­nia danych w chmurze? Jeśli tak, a w dodatku posi­ada­cie smart­fona z Win­dows Phone 8, to powin­niś­cie zain­tere­sować się aplikacją CloudMesh.

Trampkomania z Windows Phone — zrób zrzut ekranu, wygraj trampki

Dodano: 26.05.2014 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Nokia, Operatorzy, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

bok-kolor-1

Dzisiejszego dnia rozpoczął się bard­zo ory­gi­nal­ny konkurs. Pole­ga on na wysła­niu tzw. screen­shota z ekranem głównym swo­jego smart­fona z Win­dows Phone 8. Do wygra­nia są… buty z nadrukowany­mi moty­wa­mi związany­mi z sys­te­mem Win­dows Phone. Konkurs dla abo­nen­tów sieci Plus.

Facebook Messenger trafił na Windows Phone

Dodano: 05.03.2014 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

facebook-messenger-header (1)

W sklepie z aplikac­ja­mi sys­te­mu Win­dows Phone pojaw­iło się coś, co było wyczeki­wane od daw­na — Face­book Mes­sen­ger, czyli komu­nika­tor przez­nac­zony dla użytkown­ików najwięk­szego por­talu społecznoś­ciowego na świecie.

To jednak prawda — Instagram dla Windows Phone 8 już jest!

Dodano: 21.11.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

screen_shot_2013-11-20_at_12.07.21_pm

Wczo­raj napisałem, że według plotek o godzinie 19 do sklepu z aplikac­ja­mi Win­dows Phone miał zaw­itać Insta­gram. Infor­ma­c­ja ta okaza­ła się być prawdzi­wa i już ter­az ofic­jal­na aplikac­ja jest gotowa do pobra­nia dla użytkown­ików tego sys­te­mu.

Nokia przedstawia nowe aplikacje. Gratka dla fanów fotografii

Dodano: 23.10.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

40655__elopinstagram

Na pre­mierze nowych smart­fonów i table­tu kon­fer­enc­ja w Abu Zabi się nie kończy. Była ona świet­ną okazją, by pokazać nowe aplikac­je dla sys­te­mu Win­dows Phone 8.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002