AlternateReader – darmowy czytnik PDF dla Symbiana S60v5

Dodano: 21.09.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Nokia Tagi: , ,

AlternateReader

Aler­nateRead­er to lże­jszy i szyb­szy w dzi­ała­niu czyt­nik plików PDF przez­nac­zonych dla dotykowych Nokii z sys­te­mem Sym­bian S60v5. Dodatkowym plusem aplikacji jest fakt, że jest ona całkowicie dar­mowa. Jeśli nie jesteś­cie zad­owoleni z dzi­ała­nia Adobe Read­er na swoich tele­fonach, radzę pobrać omaw­iany w tym wpisie alter­naty­wny czyt­nik dla swo­jego tele­fonu.

Swype — rewolucyjna aplikacja już dostępna dla telefonów Nokia

Dodano: 05.09.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

Nokia Swype

Swype czyli rewolucyj­na aplikac­ja, która znacznie przyspiesza i ułatwia wprowadze­nie tek­stu na tele­fonach dotykowych dostęp­na jest już na mod­elach Nokia. Swype umożli­wia pisanie do 40 słów na min­utę i wyko­rzysty­wany jest nie tylko w tele­fonach ale także w table­tach, kon­so­lach gier, inter­ne­towych kioskach, telewiz­ji i wirtu­al­nych wyświ­et­laczach. W dal­szej częś­ci wpisu może­cie zobaczyć prezen­tację video tejże aplikacji na dotykowej Nokii oraz ściągnąć ją za dar­mo na swój tele­fon.

Aplikacje S60v5: Express – The Proximity Communicator – nowy sposób komunikacji

Dodano: 20.06.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Nokia, Video Tagi: , ,

Express – The Proximity Communicator Express – The Proximity Communicator

Express – The Prox­im­i­ty Com­mu­ni­ca­tor to aplikac­ja, która daje nowe możli­woś­ci komu­nikowa­nia się pomiędzy użytkown­ika­mi tele­fonów oraz możli­wość wyraża­nia włas­nych emocji. Nie posi­a­da ona co praw­da możli­woś­ci przesyła­nia wiado­moś­ci do innych użytkown­ików, ale w ciekawy sposób może zaprezen­tować nasz obec­ny nas­trój, sko­men­tować dane wydarze­nie czy zadać koledze pytanie. Aplikac­ja ta jest dar­mowa i przez­nac­zona na tele­fony z sys­te­mem Sym­bian S60v5. Może­cie ją pobrać w dal­szej częś­ci newsa i zobaczyć video z prezen­tacją aplikacji.

Aplikacje S60v5: UKRails – rozkład pociągów w Wielkiej Brytanii

Dodano: 07.05.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , ,

UKRails aplikacja

UKRails to pros­ta aplikac­ja przez­nac­zona na dotykowe tele­fony komórkowe takie, jak: Nokia N97, Nokia 5800 Xpress­Mu­sic. Uży­cie aplikacji jest banal­nie proste, a co najważniejsze jest dar­mowa.

Kostka Rubika, jako gra dla dotykowych Symbianów

Dodano: 05.12.2009 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Nokia Tagi: , ,

offscreen-cube-touch

Off­screen Cube Touch to nazwa gry o której rozpisy­wać się nie trze­ba, bo któż z Nas nie wie czym jest kost­ka Rubi­ka? Tym razem zma­gania z kostką Rubi­ka zostały prze­nie­sione na tele­fony komórkowe, posi­ada­jące dotykowy ekran (Nokia N97, Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia 5530 Xpress­Mu­sic, Nokia X6, Sony Eric­s­son Satio, Sam­sung i8910 Omnia HD) — to właśnie te mod­ele tele­fonów są kom­paty­bilne z dar­mową grą Off­screen Cube Touch. A czy dasz radę ułożyć kostkę Rubi­ka szy­b­ciej?

Grę może­my ściągnąć klika­jąc w poniższy link.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002