Firefox 1.1 dla telefonu Nokia N900

Dodano: 02.07.2010 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

Nokia N900 firefox

Na ofic­jal­nych stronach Fire­fox’a pokazała się aktu­al­iza­cja przeglą­darki inter­ne­towej dla tele­fonu Nokia N900. Przeglą­darka dostępna jest w języku pol­skim i dodano do niej szereg usprawnień, które znacznie polep­szają jakość przeglą­da­nia stron internetowych.

Maemo 5 App: eCoach dla telefonu Nokia N900

Dodano: 22.03.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Maemo, Nokia, Video Tagi: , ,

aplikacje-nokia-n900-ecoach-02

aplikacje-nokia-n900-ecoach-01

eCoach to bardzo rozbu­dowana aplikacja na tele­fony z sys­te­mem Maemo 5 – Nokia N900. eCoach to wirtu­alny trener twoich osiągów sportowych – aplikacja ta będzie mierzyć Twoją szy­bkość z jaką się poruszasz, dys­tans, a także puls serca – a wszys­tko to w cza­sie rzeczy­wistym. Dodatkowo aplikacja posi­ada zin­te­growane mapy Open Street Map, Google Maps oraz Vir­tual Earth – dzięki nim będziemy mieli szy­bki podgląd, gdzie właśnie się zna­j­du­jemy oraz będziemy mogli zobaczyć, jaką drogę już prze­byliśmy. Aplikacja eCoach dla tele­fonu Nokia N900 dzi­ała na zasadzie mon­i­toringu tren­ingów sportowych z możli­woś­cią zapisy­wa­nia tych danych i tworzenia z nich pamiętnika.

Aplikacja jest dar­mowa – link do źródła oraz video zna­jdziecie w dal­szej części newsa.

Fring dostępny dla telefonu Nokia N900

Dodano: 24.02.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Maemo, Newsy, Nokia Tagi: , ,

Fring już teraz dostępny dla tele­fonu Nokia N900 z sys­te­mem Maemo. Przy­pom­ni­jmy, że aplikacja Fring to jeden z lep­szych mul­ti­ko­mu­nika­torów umożli­wia­jący prace na takich pro­gra­mach, jak: Skype, MSN Mes­sa­neger, Google Talk, ICQ, SIP, Twit­ter czy Yahoo. Na chwilę obecną komu­nika­tor nie posi­ada możli­wości prowadzenia video — połączeń, ale praw­dopodob­nie możemy się spodziewać tej funkcji w następ­nych wyda­ni­ach opro­gramowa­nia Fring dla tele­fonu Nokia N900 z sys­te­mem Maemo. Pro­gram do pobra­nia w dal­szej części newsa.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002