Aplikacje JAVA: Formula1 2010 – bądź na bieżąco z F1

Dodano: 16.03.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje iPhone, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi: ,

Aplikacja Formula1 2010 to duży ukłon orga­ni­za­torów wyś­cigów F1 w stronę kibiców tego sportu. Z pomocą tego pro­gramu będziemy mogli się dowiedzieć czy Kubica zamyka już czołówkę czy jeszcze nie – aktu­al­iza­cja wyników na żywo pod­czas trwa­nia wyś­cigu. Aplikacja obsługi­wana jest przez więk­szość tele­fonów — aplikacja JAVA.

Śledzik Lajt — wersja JAVA

Dodano: 05.03.2010 Kategorie: Aplikacje JAVA, HTC, LG, Newsy, Nokia Tagi:

Po wer­sji Śledzika z iPhone’a przyszła kolej na śledzika w wer­sji JAVA, aplikacja ta jest już dostępna na stronach naszej klasy i obsługuje więk­szość tele­fonów, które zapew­ni­ają obsługę JAVA. Co zobaczymy w wer­sji JAVA Lite?

Ski Jumping 2010 — bądź Małyszem w swoim telefonie

Dodano: 22.01.2010 Kategorie: Aplikacje JAVA, Gry, Newsy, Video Tagi: , ,

SkiJumping2010-aplikacjeSki-jumping-2010

Jeśli spodobały Ci się loty Adama Małysza lub też czu­jesz pewien niedosyt – a skakać nie ma gdzie :) pro­ponuje grę Ski Jump­ing 2010, która jest skierowana prak­ty­cznie do wszys­t­kich mod­eli tele­fonów, ponieważ jest grą Java. Twórcą tej gry jest nie kto inny, jak pol­ska firma – Vivid Games, co wskazuje, że Małys­zo­ma­nia nadal trwa – i oby tak dalej.

Aplikacje JAVA: GymLog — darmowa siłownia w telefonie

Dodano: 06.12.2009 Kategorie: Aplikacje JAVA, Blackberry, HTC, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi: , , , , , , ,

gymlog-java-app-01gymlog-java-app-02

Gym­Log to dar­mowa aplikacja JAVA na tele­fony komórkowe służąca, jako asys­tent ćwiczeń siłowych. Jed­nym słowem Gym­Log to Twój spowied­nik wykony­wanych ćwiczeń z uwzględ­nie­niem ilości serii, ciężaru, rodzaju ćwiczenia itp. Pon­adto Gym­Log opisuje zarówno graficznie, jak i tek­stowo ponad 80 zestawów ćwiczeń.

To proste narzędzie do zapisy­wa­nia naszych statystyk oraz możli­wość podglądu naszych wyników, a także przenoszenia ich do sieci, Face­booka czy też Excela. Z pomocą Gym­Log dowiemy się także jakie ćwiczenia są najbardziej efek­ty­wne dla danej par­tii mięśni.

Aplikacja współpracuje z więk­szoś­cią tele­fonów komórkowych, poniżej zna­jdziesz pełną listę tele­fonów Nokia, oraz ściąg­niesz aplikację.

Kolejna aplikacja na Świńską Grypę — Swine Flu v1.0

Dodano: 08.05.2009 Kategorie: Aplikacje JAVA, Newsy Tagi:

flu

Świńska Grypa staje się wsze­chobecna i w ostat­nim cza­sie niestety także zaw­itała do grodu nad Wisłą. Już wcześniej pisałem na temat aplikacji Swine Flu Tracker, która jest skierowana na iPhone’a. Tym razem mamy może gorzej dopra­cow­any pro­gram, ale z pewnoś­cią jest on bardziej rzetelny w infor­ma­cji, bo dane pochodzą z amerykańskiego Cen­trum Zwal­cza­nia i Zapo­b­ie­ga­nia Chorób (CDC). Pro­gram został nazwany Swine Flu v1.0 i może on być zain­stalowany na tele­fonach obsługu­ją­cych Java.

Do pod­sta­wowych funkcji pro­gramu Swine Flu v1.0 należą:

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002