Euroflorist — internetowa kwiaciarnia na ekranie smartfona

Dodano: 03.06.2014 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje Windows Phone Tagi: , , , ,

florist

Euroflorist to aplikac­ja na smart­fony, która pozwala na zamówie­nie buki­etu kwiatów i wysłanie go na wskazany adres.

Nokia HERE może trafić na Androida i iOS

Dodano: 05.05.2014 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , ,

here-nokia

Nowy zarząd Nokii to nowe plany na przyszłość. Już ter­az może­my się o tym przekon­ać — wyglą­da na to, że w przyszłoś­ci usłu­gi Nokia HERE trafią w postaci aplikacji na sys­te­my oper­a­cyjne będące konkurencją dla Win­dows Phone’a 8.1.

MoneyZoom — dobra apka do zarządzania budżetem na Windows Phone, Androida i iOS

Dodano: 15.07.2013 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje Windows Phone, Newsy Tagi: , , , , , , ,

Jeśli oszczęd­ność nie jest Two­ją moc­ną stroną, być może powinieneś sko­rzys­tać z aplikacji Mon­ey­Zoom. Dzię­ki niej zarządzanie włas­nym budżetem stanie się dużo prost­sze.

Ryanair Talk — sposób na tanie rozmowy międzynarodowe

Dodano: 27.01.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: , , , , , , , , ,

Ryanair to najwięk­szy europe­js­ki tani prze­woźnik lot­niczy. Jego dzi­ałal­ność nie ogranicza się jed­nak wyłącznie do ofer­owa­nia lotów. Dla smart­fonów z Androi­dem i iOS stworzył aplikację umożli­wia­jącą tanie wykony­wanie między­nar­o­dowych połączeń głosowych.

NYPD — i ty możesz zwalczać przestępczość!

Dodano: 18.01.2013 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: , , , , , ,

Z bard­zo ciekawą inic­jaty­wą wysunęła się nowo­jors­ka polic­ja — stworzyła ona aplikację przez­nac­zoną dla urządzeń Apple, która zaw­iera wszys­tkie bieżące infor­ma­c­je doty­czące bez­pieczeńst­wa w mieś­cie.

Afera ze zmianą regulaminu Instagramu

Dodano: 21.12.2012 Kategorie: Android, iPhone, Newsy Tagi: , , , ,

Kil­ka dni temu został przed­staw­iony zmody­fikowany reg­u­lamin Insta­gra­mu, najpop­u­larniejszej mobil­nej aplikacji do dzie­le­nia się zdję­ci­a­mi. Jego nowa wer­s­ja nie spotkała się z pozy­ty­wną reakcją użytkown­ików. Nic dzi­wnego, gdyż sprowadza­ła ich do roli dojnych krów. Po repres­jach, fotografom udało się jed­nak wywal­czyć przy­wróce­nie poprzed­niego reg­u­laminu.

Instagramowe szaleństwo — 10 milionów zdjęć w jeden dzień

Dodano: 25.11.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Newsy Tagi: , , , , ,

Insta­gram to niezwyk­le pop­u­lar­na aplikac­ja dostęp­na na iOS i Androi­da będą­ca por­talem społecznoś­ciowym dla wszelkiej maś­ci fotografów. Jej wielką siłą są użytkown­i­cy, którzy w czwartek, w dzień Dziękczynienia pobili reko­rd w iloś­ci zamieszc­zonych fotek — było ich pon­ad 10 mil­ionów.

My BMW Remote — Steruj swoim BMW za pomocą smartfona z iOS lub Androidem!

Dodano: 01.08.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Newsy Tagi: , , , , , , , ,

 

My BMW Remote

Czy zna­j­du­ją się tutaj jacyś posi­adacze najnowszej gen­er­acji mod­eli BMW? Jeśli tak, to im bard­zo zaz­droszczę i grat­u­lu­ję świet­nego auta 🙂 Właśnie dla Was pow­stała aplikac­ja My BMW Remote, która właśnie trafiła do Google Play.

[Recenzja] O tym, jak zostałem mistrzem rapu dzięki AutoRap na Androida i iOS!

Dodano: 23.07.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Recenzje Tagi: , , , , , , , ,

AutoRap

Tym razem będzie niety­powo — nagram utwory rapowe spec­jal­nie dla Was! Mimo tego, że moja umiejęt­ność szy­bkiego naw­i­ja­nia do mikro­fonu jest zerowa, było to bard­zo zabawne i przy­jemne doświad­cze­nie. A to wszys­tko za sprawą AutoRap — aplikacji na iOS oraz Androi­da, która nawet z najwięk­szego bez­ta­l­en­cia zro­bi boga rymów.

Evernote Food — aplikacja dla miłośników dobrego jedzenia na iOS i Androida

Dodano: 22.07.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, HTC, Huawei, iPhone, LG, Motorola, Samsung, Sony, Sony Ericsson Tagi: , , , ,

Ever­note Food to nowy pro­dukt twór­ców znanego edy­to­ra tek­stu. Tym razem aplikac­ja przez­nac­zona jest miłośnikom dobrego jedzenia.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002