My BMW Remote — Steruj swoim BMW za pomocą smartfona z iOS lub Androidem!

Dodano: 01.08.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Newsy Tagi: , , , , , , , ,

 

My BMW Remote

Czy zna­j­du­ją się tutaj jacyś posi­adacze najnowszej gen­er­acji mod­eli BMW? Jeśli tak, to im bard­zo zaz­droszczę i grat­u­lu­ję świet­nego auta 🙂 Właśnie dla Was pow­stała aplikac­ja My BMW Remote, która właśnie trafiła do Google Play.

Recenzja i galeria Android: Testy z historii Polski

Dodano: 31.07.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Galeria, Opinie, testy, Recenzje Tagi: , , , , , ,

Pewnie pomyśli­cie, że osza­lałem, gdyż postanow­iłem zabrać się za przetestowanie aplikacji służącej do nau­ki his­torii w samym środ­ku wakacji. Może macie rację, lecz korzys­ta­jąc z niej wcale nie wyłem z prz­er­aże­nia i nie zgrzy­tałem zęba­mi. Ba, cza­sa­mi nawet odczuwałem przy­jem­ność!

[Recenzja] ReLaunch — Launcher: Program, który uporządkuje Twoje aplikacje na Androidzie

Dodano: 26.07.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Recenzje Tagi: , , , ,

 

ReLaunch

Zdarza się Wam, że po zain­stalowa­niu sporej iloś­ci gier i pro­gramów macie prob­lem z ich odnalezie­niem w menu aplikacji? Jest na to rada — wystar­czy pobrać Relaunch — Launch­er za dar­mo w Google Play.

[Recenzja] O tym, jak zostałem mistrzem rapu dzięki AutoRap na Androida i iOS!

Dodano: 23.07.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Recenzje Tagi: , , , , , , , ,

AutoRap

Tym razem będzie niety­powo — nagram utwory rapowe spec­jal­nie dla Was! Mimo tego, że moja umiejęt­ność szy­bkiego naw­i­ja­nia do mikro­fonu jest zerowa, było to bard­zo zabawne i przy­jemne doświad­cze­nie. A to wszys­tko za sprawą AutoRap — aplikacji na iOS oraz Androi­da, która nawet z najwięk­szego bez­ta­l­en­cia zro­bi boga rymów.

Evernote Food — aplikacja dla miłośników dobrego jedzenia na iOS i Androida

Dodano: 22.07.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, HTC, Huawei, iPhone, LG, Motorola, Samsung, Sony, Sony Ericsson Tagi: , , , ,

Ever­note Food to nowy pro­dukt twór­ców znanego edy­to­ra tek­stu. Tym razem aplikac­ja przez­nac­zona jest miłośnikom dobrego jedzenia.

Google wita deweloperów z Polski.

Dodano: 12.04.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , , ,

Polscy twór­cy opro­gramowa­nia dla Androi­da od dłuższego cza­su starali się o możli­wość umieszcza­nia swoich płat­nych wer­sji aplikacji w sklepie Google’a. Stara­nia te nie poszły na marne i pon­ad rok po rozpoczę­ciu ofen­sy­wy Google udostęp­nił możli­wość zara­bi­a­nia na aplikac­jach udostęp­ni­anych w Google Play przez naszych rodaków. 

Instagram sprzedany

Dodano: 09.04.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Newsy Tagi: , ,

Jed­na z najpop­u­larniejszych mobil­nych aplikacji na świecie dosłown­ie przed paro­ma min­u­ta­mi została sprzedana za mil­iard dolarów. To naprawdę nieoczeki­wana infor­ma­c­ja która zszokowała chy­ba wszys­t­kich.

Instagram dla Androida wydany

Dodano: 05.04.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Newsy Tagi: , , ,

Świet­na infor­ma­c­ja dla wszys­t­kich foto-mani­aków. Jed­na z najpop­u­larniejszych aplikacji na urządzenia z iOS oraz praw­dopodob­nie najbardziej oczeki­wana aplikac­ja dla sys­te­mu Android właśnie została wydana. 

Demotywatory, Mistrzowie oraz Komixxy na Androida

Dodano: 05.10.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, HTC, Samsung, Sony Ericsson Tagi: , ,

KaeMDe

KaeMDe to pol­s­ka aplikac­ja skierowana do użytkown­ików tele­fonów z Androi­dem. Dzię­ki temu proste­mu pro­gramowi w łatwy i prosty sposób może­my przeglą­dać takie strony, jak: demotywatory.pl, mistrzowie.org oraz komixxy.pl. Jak dobrze wiemy wszys­tkie te strony cieszą się dużą oglą­dal­noś­cią, z pewnoś­cią samej aplikacji także przy­będzie fanów, ponieważ jest dar­mowa.

MySettings – prosty menadżer ustawień dla Androida

Dodano: 01.10.2010 Kategorie: Android, HTC, Sony Ericsson Tagi: ,

MySettings app

MySet­tings to aplikac­ja skierowana na Androi­da, która jest bard­zo pros­ta w obsłudze i bard­zo przy­dat­na gdy musimy szy­bko zmienić wiele ustaw­ień w naszym tele­fonie. Dzię­ki tej aplikacji będziemy mogli za pomocą jed­nego „kliknię­cia” włączyć lub wyłączyć: WiFi, Blue­tooth, GPS czy też ustaw­ić głośność dzwon­ka w tele­fonie. Wyda­je się, że aplikac­ja MySet­tings to pozy­c­ja obow­iązkowa zarówno dla znaw­ców tem­atów, jak i dla laików, którzy w szy­b­ki sposób chcą się dostać do wszys­t­kich ustaw­ień swo­jego tele­fonu.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002