Vine pojawia się w Google Play

Dodano: 05.06.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: , , , ,

Vine, do tej pory będące na wyłączność iOS‑a, trafiło także na Androi­da. Ta aplikac­ja pozwala na tworze­nie krót­kich filmików i udostęp­ni­an­ie ich społecznoś­ci. Czy warto się nią zain­tere­sować?

MX Player — doskonały odtwarzacz wideo na Androida

Dodano: 20.04.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , ,

Dla wszys­t­kich, którzy od cza­su do cza­su oglą­da­ją filmy na swoim smart­fonie lub table­cie z Androi­dem, MX Play­er jest niezbęd­ną aplikacją — oto wyśmien­i­ty odt­warza­cz filmów, pole­cam go każde­mu.

Facebook Home już dostępny, lecz nie w Polsce

Dodano: 13.04.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , , ,

Face­book Home to nowy pomysł por­talu społecznoś­ciowego, który ma zin­te­grować ze sobą smart­fony jeszcze bardziej, niż znal­iśmy to do tej pory. Aplikac­ja już jest dostęp­na, lecz Pola­cy muszą obe­jść się ze smakiem.

Przegląd programów do nauki Hiragany na Androida — język japoński nie musi być trudny!

Dodano: 29.03.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , ,

Myślałeś kiedyś o nauce języ­ka japońskiego? Pewnie nie, lecz ja właśnie zacząłem przy­godę z tym językiem. Smart­fony mogą spraw­ić, że nie musi być wcale tak trud­ny, na jaki wyglą­da. W tym tekś­cie przyjrzymy się paru aplikacjom do nau­ki Hira­gany — japońskiego odpowied­ni­ka alfa­betu.

Noozxoide EIZO-rewire™ PRO — programowa metoda na lepszy dźwięk dla Androida

Dodano: 04.03.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , , ,

Jeśli częs­to słucha­cie muzy­ki za pomocą waszych smart­fonów czy tabletów z Androi­dem, może Was zaciekaw­ić pro­gram Noozx­oide, który ma na celu popraw­ić jakość odt­warzanego dźwięku.

Moje przygody ze SkyDrivem na Androida — internetowym dyskiem Microsoftu o pojemności 7GB

Dodano: 17.02.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, HTC, Newsy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , , , , , ,

Sky­Drive to usłu­ga Microsof­tu, która pozwala prze­chowywać w Internecie nasze fot­ki, filmy i inne pli­ki, by mieć do nich dostęp zawsze i wszędzie. Kusi sied­mioma giga­ba­j­ta­mi przestrzeni do dowol­nego zagospo­darowa­nia, lecz posi­a­da też sporo iry­tu­ją­cych prob­lemów.

Filmweb wreszcie pojawia się na Androida i prezentuje się znakomicie

Dodano: 05.02.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , ,

Gdy aplikac­ja Filmwe­bu trafiła w listopadzie na iOS, jej użytkown­i­cy od razu zostali oczarowani jej funkcjon­al­noś­cią i prze­myślanym inter­fe­jsem. Ter­az jest ona dostęp­na także dla urządzeń z Androi­dem i muszę przyz­nać, że na tej plat­formie sprawdza się równie świet­nie!

ROM Toolbox — niezbędnik androidowego moddera, cz. 1

Dodano: 30.01.2013 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , ,

Jeśli poję­cia Cus­tom ROM, Root, Build.prop czy Wipe nie są dla ciebie niczym obcym, z pewnoś­cią nie będziesz mógł sobie wyobraz­ić życia bez tej wszys­tko­ma­jącej aplikacji stwor­zonej z myślą o zaawan­sowanych użytkown­ikach chcą­cych jak najbardziej mody­fikować Androi­da pod swo­je potrze­by.

Ryanair Talk — sposób na tanie rozmowy międzynarodowe

Dodano: 27.01.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: , , , , , , , , ,

Ryanair to najwięk­szy europe­js­ki tani prze­woźnik lot­niczy. Jego dzi­ałal­ność nie ogranicza się jed­nak wyłącznie do ofer­owa­nia lotów. Dla smart­fonów z Androi­dem i iOS stworzył aplikację umożli­wia­jącą tanie wykony­wanie między­nar­o­dowych połączeń głosowych.

Aplikacja MediaFire pojawia się w Google Play

Dodano: 16.01.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , , ,

Medi­aFire to jeden z najbardziej lubianych ser­wisów ofer­u­ją­cych inter­ne­tową przestrzeń dyskową. Ter­az w końcu jego ofic­jal­na aplikac­ja trafia na urządzenia z Androi­dem. Czy warto się nią zain­tere­sować?

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002